Lidt historie

Lidt historie.

PS skilte blev startet i Give i 1980, her var opgaverne fra starten butiksdekoration med speciale indenfor skobutikker. I begyndelsen dekorerede vi hvert år  flere hundrede butiksvinduer, indtil vi mere og mere gik over til skilte og reklame, butiksdekorationsafdelingen blev helt nedlagt omkring 1988.
Vi har i årene haft rigtig mange spændende opgaver og man skal passe på med at nævne nogle frem for andre, men alligevel vil jeg nævne vores samarbejde med butikskæden SPAR, en kunde vi ved en tilfældighed fik i 1993. Vi havde en kunde som havde en købmandsbutik som skulle indsluses i SPAR, købmanden spurgte kæden om han måtte bruge hans sædvanlige levera ndør, som var os, og det fik han lov til. Vi gjorde åbenbart et godt indtryk på SPAR for et par dage efter at vi havde løst opgaven blev jeg ringet op af SPARkædens direktør og blev spurgt om vi ville lave nogle flere butikker for dem, og selvfølgelig sagde jeg ja til det.
    
Det blev startskuddet til et langvarigt og frodigt samarbejde som startede med at vi lavede butikker for dem i midtjylland til at vi indenfor et år havde overtaget hele Danmark som vores område. En stor mundfuld for vores lille firma, men stolte kan vi sige at vi snart blev kendt som "Peter og konen" af købmænd over hele landet, den ene dag lavede vi butik i Skagen mens vi næste dag måske skulle til Gedser.

 

 

158 butikker på 3 uger.

Vores hidtil største opga ve var også for SPAR, i juli måned 2000 skulle købmandskæderne Super1 og SuperNærkøb indsluses i SPARkæden, 158 butikker, en opgave som skulle udføres på 3 uger fra start til slut, mon vi kunne klare dette, JA var svaret selvfølgelig. Vi havde selvfølgelig en lang periode med planlægning, besøg og opmåling af  butikkerne som var fordelt over hele landet og så produktionen af alt materialet som omhandlede alt skiltning og dekoration ude og inde, så det var facad er, pyloner, div. skilte, dekoration på vinduer, plakatrammer,  indvendig  baldakin, afdækning af køl/frys elementer, indvendige skilte, ja selv kunde kurve og håndtag til kundevogne skulle vi levere, altså en TOTALLØSNING, kanonspændende og hård opgave som blev løst på de lovede 3 uger i juli 2000.
 
Opgaven blev løst med hjælp fra externe montører, alt i alt var vi 28 mand til opgaven, det siger sig selv at logistikken også skal være i orden, også den stod vi for.
 

Flytning til Billund


Ved årsskiftet 2007 flyttede vi til vores nuværende adresse Kløvervej 18 i Billund, det var ønsket om at komme tættere på vores kundekreds som var årsagen til flytningen.